Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty cổ phần Đầu tư và Đấu giá chuyên nghiệp Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Tạp chí Tài chính - Bộ Tài chính ủy quyền như sau: