Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ủy quyền như sau: