Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP đấu giá tài sản GoldSun thông báo bán đấu giá tài sản do Công đoàn Công thương Việt Nam ủy quyền như sau: