Đấu giá xe ô tô tại Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Tỉnh Đoàn Gia Lai ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Tỉnh Đoàn Gia Lai, địa chỉ: 06 Phan Đình Phùng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Tài sản bán đấu giá: 01 Xe ô tô Mitsubishi, biển kiểm soát: 81B – 0216, số máy: 4G54KU4361, số khung: DHNV320PJ06799, năm sản xuất: 1993, màu sơn: bạc.

4. Giá trị khởi điểm bán đấu giá: 68.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu đồng y).

5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản.

6. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ;

7. Thời gian xem tài sản: Ngày 11/04/2018 và ngày 12/04/2018 (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp tại Tỉnh Đoàn Gia Lai, địa chỉ: 06 Phan Đình Phùng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

9. Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/04/2018 đến 15 giờ 00 phút ngày 20/04/2018 (trong giờ hành chính).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

11. Ngày tổ chức bán đấu giá (dự kiến): Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 23/04/2018.

12. Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

13. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

14. Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693.887.339.