Đấu giá xe ô tô tại Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Văn phòng Huyện Ủy Đăk Pơ ủy quyền như sau:

1.Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Văn phòng Huyện Ủy Đăk Pơ. Địa chỉ: Thôn 2, thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

2. Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

3. Tài sản bán đấu giá: Thanh lý 01 Xe ô tô MAZDA 626, biển kiểm soát: 81B –3556, số khung: GE10S2MH000594; số máy: FS909810. Màu sơn: Xám. Hư hỏng, không đảm bảo hoạt động sung công quỹ nhà nước.

4. Thời gian xem tài sản: Ngày 16/04/2018 và ngày 17/04/2018 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp tại nhà để xe Huyện Ủy Đăk Pơ.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/04/2018 đến 17 giờ 00’ ngày 23/04/2018 (trong giờ hành chính). Tại Doanh nghiệp đấu giấ tư nhân Đại Phát số: 239 A Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

7. Giá khởi điểm bán đấu giá: 35.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng).

8. Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ

9. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

11. Thời gian tổ chức bán đấu giá: Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26/04/2018.

12. Địa điểm đấu giá: Hội trường Huyện Ủy Đăk Pơ. Địa chỉ: Thôn 2, thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai.

13. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693.887.339./.