Đấu giá xe ô tô tại Đồng Nai

(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa ủy quyền như sau: