Đấu giá xe ô tô tại Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lăk thông báo bán đấu giá tài sản do Huyện ủy Ea Súp ủy quyền như sau: