Đấu giá xe ô tô tại Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lăk thông báo bán đấu giá tài sản do Bệnh viện đa khoa khu vực 333 ủy quyền như sau: