Đấu giá xe ô tô tại Đà Nẵng

(BĐT) - Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do CN Ngân hàng Phát triển khu vực Quảng Nam-Đà Nẵng ủy quyền như sau: