Đấu giá xe ô tô tại Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Chợ Mới, Bắc Kạn ủy quyền như sau: