Đấu giá xe ô tô tại Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản như sau: