Đấu giá xe ô tô tại An Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 07 năm 2018, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá xe ôtô đã qua sử dụng của người có tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang (số 4 Nguyễn Đăng Sơn, P Mỹ Bình, TP Long Xuyên):

Xe ôtô khách, Nhãn hiệu: Toyota Hiace, Màu sơn: Ghi, Số máy: 1RZ-2645116, Số khung: RZH114-9005011. Giá khởi điểm (GKĐ): 57.750.000đ.

2. Trung tâm Giống Thủy sản (58 Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên):

Xe ôtô con, Nhãn hiệu: Mitsubishi Pajero, Màu sơn: Bạc, Số máy: 4G54LB8581, Số khung: DHNV320SJ12068. GKĐ: 67.100.000 đ.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 03 Lê Triệu Kiết, P.Mỹ Bình, TP. Long Xuyên):

Xe ôtô khách, Nhãn hiệu: Toyota Hiace, Màu sơn: Ghi-Hồng, Số máy: 1RZ-2592405, Số khung: RZH114-5000659. GKĐ: 57.750.000 đ.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đồng/hồ sơ/tài sản.

* Tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm/tài sản.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 19 và 20/7 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản.

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2018.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2018.

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

* Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.