Đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng thanh lý

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản, như sau:

Tài sản:  Xe ô tô đã qua sử dụng thanh lý .

Giá khởi điểm: 135.000.000 đồng.

Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: Từ ngày 12/01/2017 đến 11 giờ 00 phút, ngày 16/01/2017.

Thời gian xem tài sản: 09 giờ 00 phút, ngày 16/01/2017 và ngày 17/01/2017.

Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 12/01/2017 đến 11 giờ 00 phút, ngày 18/01/2017.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Ngày 19/01/2017.

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn (Tầng 1, Khu B, số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh). ĐT: 08 22 455 120.  Chi nhánh Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn -  Số 9 Đinh Lễ, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.