Đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng tại Tuyên Quang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản do CN Ngân hàng CSXH tỉnh Tuyên Quang ủy quyền như sau: