Đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng tại TP.HCM

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Hợp danh Bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 10 TP.HCM ủy quyền như sau: