Đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng tại Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản đấu giá: Xe ô tô đã qua sử dụng, số lượng 01 (một) chiếc, mang nhãn hiệu Toyota Landcuiser, 07 chỗ ngồi, biển kiểm soát 24C - 0289, số máy 0032615; số khung 0018075, năm đưa vào sử dụng: 1992, nơi sản xuất: Nhật bản, Đăng ký xe ô tô mang tên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai, đăng ký lần đầu do Công an Lào Cai cấp ngày 15/12/1992. Tình trạng kỹ thuật của xe (chi tiết theo Biên bản định giá tài sản thanh lý số 14/BB-HDĐG, ngày 19/6/2017 của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Lào Cai.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 108.000.000 đồng (Một trăm linh tám triệu đồng chẵn).

3. Tiền đặt trước: 21.600.000 đồng

4. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01hồ sơ

5. Bước giá quy định là: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

6. Thời gian, xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Kể từ ngày 25/7/2017 đến hết ngày 04/8/2017.

7. Địa điểm xem tài sản: Tại Huyện ủy Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

8. Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai (Trong giờ hành chính).

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

10. Cách thức đăng ký: Cá nhân, đại diện tổ chức đăng ký tham gia đấu giá làm thủ tục trực tiếp tại địa điểm đăng ký, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

11. Hình thức, phương thức đấu giá; thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 08/8/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, Tổ 5, phường Nam Cường - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.