Đấu giá Xe ô tô đã qua sử dụng tại Lai Châu

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo bán đấu giá tài sản như sau: