Đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng tại Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng ủy quyền như sau: