Đấu giá xe ô tô chuyên dùng chở rác tại Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Krông Bông ủy quyền như sau: