Đấu giá xe chở rác thải tại Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tiên Yên ủy quyền như sau: