Đấu giá vườn cây cao su thanh lý tại Quảng Trị

(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ và bán đấu giá tài sản Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị ủy quyền như sau: