Đấu giá vỏ hộp mực tại Hà Nội

(BĐT) - Nhà máy In tiền Quốc gia đấu giá vỏ hộp mực sau xử lý cặn mực in với nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng, giá khởi điểm:

TT

Loại chất thải

Mã số CTNH

Số lượng (cái)

Giá khởi điểm bán đấu giá vỏ hộp mực sau xử lý cặn mực in (đồng/ cái, bao gồm GTGT 10%).

1

Vỏ hộp mực có dính cặn mực in.

080204

Khoảng 37.000

3.500

Đơn vị trúng đấu giá phải thực hiện dịch vụ vận chuyển, xử lý cặn mực in trong vỏ hộp mực theo đúng quy định của Pháp luật.

2. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 100.000 đồng/ bộ (Một trăm nghìn đồng/ bộ). Bộ hồ sơ gồm: 01 bản quy định bán đấu giá, 01 phiếu đăng ký đấu giá có đóng dấu treo, 01 bản hợp đồng mẫu.

4. Tiền đặt trước dự đấu giá là: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

5. Thời gian tổ chức đấu giá:

- Từ 8 giờ 00, ngày 07/6/2018 đến 16 giờ 00, ngày 12/6/2018 (trong giờ hành chính), Nhà máy In tiền quốc gia thông báo công khai bán đấu giá vỏ hộp mực sau xử lý cặn mực in trên bảng tin, cổng Nhà máy In tiền quốc gia, website, phương tiện thông tin đại chúng.

- Từ 8 giờ 00, ngày 07/6/2018 đến 16 giờ 00, ngày 12/6/2018 (trong giờ hành chính), các đơn vị đến mua Hồ sơ đấu giá và nộp Hồ sơ năng lực tại Phòng Kế toán - Tài chính, xem và nhận  mẫu vỏ hộp mực tại Kho của Nhà máy.

- Từ 8 giờ 00 đến 14 giờ 00, ngày 13/6/2018, Nhà máy thông báo công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu giá trên bảng tin, cổng Nhà máy, Nhà máy nhận phiếu đăng ký đấu giá và tiền đặt trước tại Phòng Kế toán - Tài chính.

- Nhà máy In tiền quốc gia tổ chức mở thầu đấu giá hồi 14 giờ 05, ngày 13/6/2018 tại Phòng họp số 1, tầng 2, nhà A4 của Nhà máy.

6. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua xin liên Phòng Quản trị - Nhà máy in tiền Quốc gia (30 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội). Điện thoại: 024.37547653.

Trân trọng kính mời!