Đấu giá vỏ hộp mực in tại Hà Nội

(BĐT) - Nhà máy In tiền quốc gia bán đấu giá vỏ hộp mực in thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tên phế thải: Vỏ hộp mực in sau xử lý cặn mực in thải. Đơn vị trúng đấu giá phải thực hiện dịch vụ xử lý thành phần cặn mực in thải nguy hại trong vỏ hộp mực theo đúng quy định của Pháp luật (mã số chất thải nguy hại là 080204).

2. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

3. Giá khởi điểm: 1.300 đồng/ kg (Một nghìn ba trăm đồng/ kg, đơn giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 10%).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 100.000 đồng/ bộ (Một trăm nghìn đồng/ bộ). Bộ hồ sơ gồm: 01 bản quy định bán đấu giá; 01 phiếu đăng ký đấu giá có đóng dấu treo; 01 bản hợp đồng mẫu.

5. Tiền đặt trước dự đấu giá là: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

6. Thời gian tổ chức đấu giá:

+ Từ 8 giờ 00, ngày 21/3/2018 đến 16 giờ 00, ngày 28/3/2018, Nhà máy In tiền quốc gia thông báo công khai bán đấu giá vỏ hộp mực in trên bảng tin, cổng Nhà máy In tiền quốc gia, website, phương tiện thông tin đại chúng (dự thảo thông báo kèm theo).

+ Từ 8 giờ 00, ngày 21/3/2018 đến 11 giờ 00, ngày 28/3/2018, các đơn vị đến mua Hồ sơ đấu giá tại Phòng Kế toán - Tài chính và xem mẫu vỏ hộp mực in tại Kho của Nhà máy.

+ Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00, ngày 28/3/2018, các đơn vị nộp Hồ sơ năng lực tại Phòng Kế toán - Tài chính.

+ Từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 00, ngày 29/3/2018, Nhà máy thông báo công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu giá trên bảng tin, cổng Nhà máy.

+ Từ 8 giờ 00 đến 14 giờ 00, ngày 30/3/2018, các đơn vị nộp phiếu đăng ký đấu giá và tiền đặt trước tại Phòng Kế toán - Tài chính.

+ Nhà máy In tiền quốc gia tổ chức mở thầu đấu giá hồi 14 giờ 05, ngày 30/3/2018 tại Phòng họp số 1, tầng 2, nhà A4 của Nhà máy.

7. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua xin liên hệ: Phòng Quản trị - Nhà máy in tiền quốc gia (30 Phạm Văn Đồng - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội). Điện thoại: 024.37547653.

Trân trọng kính mời!