Đấu giá vật tư thu hồi từ tháo dỡ các hạng mục tại Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Thanh lý vật tư thu hồi từ tháo dỡ các hạng mục.

- Thanh lý vật tư thu hồi từ tháo dỡ các hạng mục (giai đoạn 2) gồm: Nhà thực hành, nhà trẻ sơ sinh, nhà ở bất động, cây xanh, đường dây điện (đính kèm biên bản kiểm kê vật tư ngày 20/6/2017).

Giá khởi điểm: 34.120.450 đồng (Ba mươi bốn triệu, một trăm hai mươi ngàn, bốn trăm năm mươi đồng y) (Giá không có thuế GTGT)

Thời gian xem tài sản, đăng ký và nộp tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá và bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày niêm yết, thông báo bán đấu giá đến 10 giờ 00 ngày 20/7/2017.

Thời gian tổ chức cuộc bán đấu giá: Dự kiến vào lúc 14 giờ 30 ngày 20/7/2017

Ghi chú:  Địa điểm liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại (0236) 3887678 – 3895593.