Đấu giá vật tư thu hồi thanh lý tài sản trên đất tại Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Tên tài sản: Đấu giá vật tư thu hồi thanh lý tài sản trên đất thuộc phạm vi xây dựng dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long bao gồm: Hồ cá hóa long; Nhà máy nước; Biệt thự Thùy Dương 1, 2, 3; Biệt thự Ngọc Thủy; Biệt thự Thủy Tiên; Biệt thự Hải Yến; Tháp chứa nước Bồn thép; Đan lót đường nội bộ; Nhà giặt, sân phơi, bồn giặt; Nhà vệ sinh; bàn giao theo hiện trạng thực tế. Giá khởi điểm: 362.899.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 15/8/2018, tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 15/8/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 72.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến ngày 15/8/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, cách thức ghi phiếu, thời gian nộp phiếu theo hướng dẫn, khi nộp phiếu trả giá phải nộp khoản tiền đặt trước nêu trên tại Trung tâm (từ ngày 15/8/2018 đến 16 giờ 30phút ngày 17/8/2018).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 18/8/2018, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 42, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3823368.