Đấu giá Vật tư thu hồi sau khi phá dỡ Cụm sân Quần vợt tại 01 Phạm Ngũ Lão thuộc DA Trường Tiểu học Xương Huân 1 (Khánh Hòa)

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà thông báo bán đấu giá tài sản do Ban QLDA các CTXD Nha Trang ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà.

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Ban QLDA các CTXD Nha Trang.

Địa chỉ: Số 139 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá là tài sản thanh lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Cụ thể:

3.1. Tài sản đấu giá: Vật tư thu hồi sau khi phá dỡ Cụm sân Quần vợt tại 01 Phạm Ngũ Lão thuộc dự án Trường Tiểu học Xương Huân 1.

3.2. Giá khởi điểm: 67.212.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu, hai trăm mười hai ngàn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản phải chịu chi phí vận chuyển, các chi phí liên quan và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 10/4/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/4/2018 (trong giờ hành chính), tại Ban QLDA các CTXD Nha Trang.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/4/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/4/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng / 1 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng / 1 hồ sơ.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản, từ ngày 04/4/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/4/2018(trong giờ hành chính).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

a) Đối với cơ quan, tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu của Trung tâm);

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- Trường hợp đăng ký thay phải có Giấy ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá, có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

b) Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

- CMND hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- Trường hợp đăng ký thay phải có Giấy ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá, có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 8 giờ 00, ngày 17/4/2018 tại Trung tâm.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại phải được thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho Ban QLDA các CTXD Nha Trang theo quy định tại khoản 7 Điều 24 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Ngoài việc thanh toán số tiền trúng đấu giá theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá còn phải nộp số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn) cho Bên A để đảm bảo sau khi phá dỡ sẽ thực hiện việc dọn dẹp xà bần để bàn giao mặt bằng đất trống cho Bên A trong vòng 15 ngày. Sau khi người trúng đấu giá và Bên A ký Biên bản bàn giao mặt bằng đất trống, Bên A sẽ hoàn trả lại số tiền bảo đảm hợp đồng là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn). Trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện việc dọn dẹp xà bần để bàn giao mặt bằng đất trống, Bên A sẽ dùng số tiền bảo đảm hợp đồng để thuê đơn vị có chức năng thực hiện.

- Người trúng đấu giá phải phá dỡ toàn bộ công trình bao gồm cả móng công trình (đối với công trình nhà 02 tầng; khán đài) để dọn dẹp xà bần ra khỏi công trình và bàn giao mặt bằng đất trống cho Ban QLDA các CTXD Nha Trang trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng giữa Bên A và người trúng đấu giá có hiệu lực.

- Trong quá trình phá dỡ công trình, người trúng đấu giá phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia phá dỡ; không làm ô nhiễm môi trường; có phương án che chắn khu vực tháo dỡ đảm bảo mỹ quan; không được gây tiếng ồn, bụi; không làm ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực thanh lý, phá dỡ.

Việc đấu giá tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa, Ban QLDA các CTXD Nha Trang và Trang thông tin điện tử về tài sản công./.