Đấu giá vật tư thu hồi sau Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 tại Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 90/4 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Tài sản là vật tư thu hồi sau Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 tại Đà Nẵng gồm: Các loại aptomat, vật tư thiết bị điện, vật tư hệ thống nước, vật tư thu hồi đã qua sử dụng (Có danh mục kèm theo).Giá khởi điểm tài sản đấu giá là: 798.879.000 đồng (Bảy trăm chín mươi tám triệu, tám trăm bảy mươi chín ngàn đồng y) (Giá không có thuế Giá trị gia tăng).

4. Xem tài sản tại: Kho bãi Công ty Phú Hải Hoàng - Trạm xử lý nước thải Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước: 159.000.000 đồng

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 25/01/2018, địa điểm xem tài sản Tại Kho bãi Công ty Phú Hải Hoàng - Trạm xử lý nước thải Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 25/01/2018

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 25/01/2018; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

9. Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 29/01/2018

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 29/01/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

12. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.