Đấu giá vật tư thanh lý thu hồi, tháo dỡ cơ sở nhà đất tại TP.Huế, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản vật tư thanh lý thu hồi, tháo dỡ cơ sở nhà đất tại địa chỉ số 38 đường Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản vật tư thanh lý thu hồi, tháo dỡ cơ sở nhà đất tại địa chỉ số 38 đường Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế như sau: Tổng diện tích công trình xây dựng trên đất 1.563,4 m2. Bao gồm: Nhà lớp học, Phòng thiết bị, Nhà kho, Nhà vệ sinh, Nhà bảo vệ. Riêng hệ thống cổng và hàng rào giữ nguyên hiện trạng.

Công việc mà người trúng đấu giá phải làm: phá dỡ toàn bộ, thu hồi vật liệu, trả lại mặt bằng ngang bằng với mặt nền sân; vận chuyển toàn bộ vật liệu phế thải ra khỏi khu nhà đất đến bãi đỗ đúng quy định; Riêng hệ thống cổng và hàng rào giữ nguyên hiện trạng. Người trúng đấu giá phải có phương án thi công, bảo vệ môi trường, an toàn lao động theo quy định.

Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia, tiền đặt trước, bước giá, tiền ký quỹ của tài sản đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 170.000.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước (giấy xác nhận của ngân hàng đã nộp vào tài khoản) theo quy định từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 10 năm 2017; Và nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế; Tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế; Hoặc Tài khoản 0371005959002 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABB) Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Bước giá: 10.000.000 đồng.

Tiền ký quỹ: 50.000.000 đồng.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản cho đến ngày 17 tháng 10 năm 2017 tại vị trí tại địa chỉ khu nhà đất 38 đường Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Trung tâm tổ chức cho khách hàng có nhu cầu xem thực tế tài sản vào ngày 16 tháng 10 năm 2017.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2017, tại Trung tâm, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2017 tại Trung tâm, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức kinh tế trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế, các cá nhân trong nước có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có đủ điều kiện về tài chính và năng lực để tham gia đấu giá; Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quy chế cuộc đấu giá; Có năng lực hành vi dân sự và không vi phạm pháp luật.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 20 tháng 10 năm 2017 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế.

Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com./.