Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai

(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Đồng Nai ủy quyền như sau: