Đấu giá trụ sở làm việc Trạm Kiểm dịch động vật cầu Việt Trì, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản Nhà nước thanh lý là nhà trụ sở làm việc Trạm Kiểm dịch động vật cầu Việt Trì; cấp hạng IV, 2 tầng, diện tích sàn: 128,7m2 (không bao gồm quyền sử dụng đất)

- Giá khởi điểm: 99.774.000 đồng

- Tiền đặt trước: 4.500.000 đồng/ hồ sơ. Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/01/2018 đến 16h00 ngày 31/01/2018 tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29/01 đến 16h00 ngày 30/01/2018 tại Trạm Kiểm dịch động vật cầu Việt Trì.

4. Tiền đặt trước: Ngày 29/01 đến 17h00 ngày 31/01/2018 nộp tiền trực tiếp tại Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 29/01 đến 17h00 ngày 31/01/2018 các khách hàng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã đi xem tài sản, đã nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 9h00 ngày 02/02/2018 tại Nhà văn hoá khu 9 phường Gia Cẩm, TP Việt Trì.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

+ Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - Đ/c: Số 36, Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ; ĐT: 02103.842.215.

+ Chi cục Thú y tỉnh Phú Thọ; Đ/c Số 1590 ĐL Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ