Đấu giá toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi (Thừa Thiên Huế)

(BĐT) - Công ty TNHH giám định QLKD tài sản Vicenco thông báo bán đấu giá tài sản ngày 24/8/2018 do Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:

1. Đơn vị bán đấu giá: Công ty TNHH Giám định & QLKD Tài sản VICENCO.

Địa chỉ: 16 An Trung 1, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

2. Địa điểm bán đấu giá: Tại Hội trường bán đấu giá tài sản Công ty Vicenco, Số 27 Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

3. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: 10 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế.

4. Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi tại Lô E, KCN Phú Bài, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tổng Giá khởi điểm: 75.800.000.000 đồng. (Bảy mươi lăm tỷ tám trăm triệu đồng).

6. Địa điểm trưng bày và xem tài sản tại: Lô E, KCN Phú Bài, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền đặt trước: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

8. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

10. Thời gian đăng ký mua hồ sơ và xem tài sản đấu giá:

- Từ ngày 03/08/2018 đến trước 08h30’ ngày 21/08/2018.

11. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 03/08/2018 đến trước 08h30’ ngày 21/08/2018.

- Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến tài sản: Vào lúc 08h30’ ngày 24/08/2018.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện qui định của Pháp luật đến Công ty để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước, Phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm chứng minh nhân dân.

12. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty TNHH Giám định & QLKD Tài Sản VICENCO số: 2003201087594 tại Agribank chi nhánh Thanh Khê, Đà Nẵng.

13. Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký và đấu giá: Khách hàng có nhu cầu đến mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty TNHH Giám định & QLKD Tài sản VICENCO, Địa chỉ: Số 16 An Trung 1, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng hoặc 27 Chương Dương, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Để biết thêm chi tiết liên hệ điện thoại số: 0236. 3946 812 - di động 0903561555