Đấu giá toàn bộ nhà xưởng, công trình phụ trợ, dây chuyền sx tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Tài sản kê biên, xử lý tài sản để thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý đối với Công ty Cổ phần UDIC Kim Bình bao gồm toàn bộ nhà xưởng, công trình phụ trợ, dây chuyền sản xuất gạch không nung nằm trên thửa đất số 20, tờ bản đồ số 10 tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Giá khởi điểm: 41.075.000.000 đồng (Bốn mươi mốt tỷ, không trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/5/2018 đến hết ngày 18/5/2018 trong giờ làm việc, tại Trung tâm DV BĐG TS tỉnh Hà Nam.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đấu giá tài sản đến hết 17 giờ 00´, ngày 18/5/2018.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/1hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).

Số tiền đặt trước: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức: Nộp tiền đặt trước trực tiếp, hoặc chuyển khoản, hoặc bằng bảo lãnh Ngân hàng trong thời gian từ  07 giờ 30#, đến hết 16 giờ 00, ngày 21/5/2018.

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00´, ngày 22/5/2018 (thứ Ba),

Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5, Sở Tư pháp Hà Nam.

Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVB ĐG TS - Tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn. Điện thoại: 02263.845.968.