Đấu giá thanh lý tài sản trên đất Trụ sở Sở GTVT Lào Cai

(BĐT) - Công ty TNHH DV bán đấu giá tài sản Hoà Bình thông báo bán đấu giá tài sản như sau: