Đấu giá thanh lý cây cao su tại Tây Ninh

(BĐT) - Chi nhánh Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam tại Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty CP Cao su Tây Ninh ủy quyền như sau:

1.Tên địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh tại TPHCM - Công ty hợp danh bán ĐGTS Bắc Trung Nam – 6/5 Phạm Văn Hai, F2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

2.Tên địa chỉ Người có tài sản: Công ty CP Cao su Tây Ninh - Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.

3.Tài sản bán đấu giá: Cây cao su thanh lý

Tên lô-Nông trường

Diện tich(ha)

Tổng số cây(cây)

A3-1997 - Gò Dầu

10,21700

4.997

G5-1996 - Cầu Khởi

1,94915

1.173

G6-1992 - Cầu Khởi

2,59624

1.082

H5-1996 - Cầu Khởi

10,24000

3.315

H6-1996 - Cầu Khởi

10,48300

3.291

F10-1994 - Bến Củi

19,40235

3.372

Cộng

54,88774

17.230

4. Giá khởi điểm: 7.698.106.001đồng (Bảy tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu, một trăm lẻ sáu ngàn, không không một đồng).

Giá trên là giá bán trọn gói, hàng không thuộc diện chịu thuế VAT, Người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, móc gốc, san lấp hố, dọn dẹp mặt bằng để giao lại cho người có tài sản theo đúng thời gian quy định.

5. Thời gian-địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính các ngày trong tuần. Công ty BTN cấp giấy giới thiệu, khách hàng tự liên hệ để xem tài sản; Chi phí xem tài sản khách hàng chịu.

Địa điểm: Nông trường Gò Dầu, Cầu Khởi, Bến Củi thuộc Cty CP cao su Tây Ninh.

6. Thời gian-địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ HC liên tục từ ngày 01/03/2018 đến 11h ngày 09/03/2018 tại Chi nhánh Công ty hợp danh bán ĐGTS Bắc Trung Nam. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá; Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức bán đấu giá thời gian liên tục kể từ ngày niêm yết thông báo bán đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8.Thời gian/địa điểm nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm/Địa điểm: VP Chi nhánh TP.HCM-Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam.

9.Tiền đặt trước: 1.539.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu đồng).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Hạn chót đến 11giờ00 ngày 09/03/2018.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức đấu giá lên.

11. Thời gian/địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Lúc 14h30 ngày 12/03/2018.Tại Hội trường Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Chi tiết: liên hệ trực tiếp tại các địa chỉ bán hồ sơ hoặc xem tại trang Web: www.daugiabtn.com.