Đấu giá thang máy tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Văn phòng Bộ Tư pháp ủy quyền như sau: