Đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ tại Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô ủy quyền như sau: