Đấu giá tài sản xử lý vi phạm hành chính tại Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Cảnh sát Hình sự- Công an tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản xử lý vi phạm hành chính gồm: 01 xe mô tô bán phế liệu (phụ tùng thu hồi), hiệu SUZUKI – SPORT, màu đỏ đen, biển số 66P1-315.69 (bàn giao theo hiện trạng thực tế). Giá khởi điểm: 7.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 30/01/2018, tại Kho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/01/2018 đến 11 giờ 00 phút ngày 30/01/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền bán hồ sơ: 50.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 1.400.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/01/2018 đến 11 giờ 00 phút ngày 30/01/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo mẫu Trung tâm quy định. Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký (đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo giấy ĐKKD và CMND của người đại diện theo pháp luật) cùng với khoản tiền đặt trước nêu trên tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 31/01/2018, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 Hoặc Phòng Cảnh sát Hình sự- Công an tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3877177.