Đấu giá tài sản vật tư thanh lý tại Bình Định

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo bán đấu giá tài sản do BQL dự án thủy điện 7 ủy quyền như sau: