Đấu giá tài sản thiết bị xe máy

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An (Trụ sở chính tại số 116A, Đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) có nhu cầu thanh lý một số thiết bị xe máy như sau:

Máy lu rung – Xuất xứ Trung Quốc – Năm sản xuất 1998.

Máy đào – Xuất xứ Nhật – Năm sản xuất 1998.

Máy san gạt – Xuất xứ Nhật – Năm sản xuất 1998.

Vận thăng lông – Xuất xứ Trung Quốc – Năm sản xuất 2005.

Máy đào – Xuất xứ Nhật – Năm sản xuất 1998.

Xe bơm bê tông – Xuất xứ Nhật – Năm sản xuất 2002.

Công ty tổ chức bán hồ sơ tham dự đấu giá tại Trụ sở Công ty vào Thứ 6 (09/9/2016) với mức giá 01 bộ hồ sơ là 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn). Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua khi tham gia đấu giá phải nộp tiền bảo lãnh dự đấu giá là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn). Thời gian mở đấu giá là 10 ngày kể từ ngày bán hồ sơ.

Thông tin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Bá Viễn – Số điện thoại: 0944.593.910.