Đấu giá tài sản thanh lý tại Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH Cảng Công ten nơ quốc tế Cái Lân ủy quyền như sau: