Đấu giá tài sản lô xe 2 bánh

(BĐT) - Thông báo bán đấu giá tài sản tịch thu tang vật vi phạm hành chính tại Phòng CSGT Đường Bộ gồm Lô xe 2 bánh (100 xe)

Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Tây Đô bán đấu giá tài sản

THÔNG BÁO 

“Tài sản bán đấu giá” 

Tài sản tịch thu tang vật vi phạm hành chính tại Phòng CSGT Đường Bộ gồm: (có bảng chi tiết giá trị kèm theo) 

- Lô xe 2 bánh (100 xe). Trong đó có: 21 xe phế liệu. 

Giá khởi điểm: 146.500.000 đ 

- Thời gian xem tài sản: ngày 02/02/2016 tại Phòng CSGT Đường Bộ 

- Thời gian tham khảo hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ và tiền ký quỹ mua tài sản: từ 27/01/2016 - 16h ngày 03/02/2016 tại Công ty TNHH Bán Đấu Giá Tài Sản Tây Đô 

- Ngày đấu giá : 8h30, ngày 04/02/2016 

- Địa điểm đấu giá tại: Công ty TNHH Bán Đấu Giá Tài Sản Tây Đô 

Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TÂY ĐÔ 

Tại số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, TP. Cao Lãnh, ĐT 

Điện thoại: 0673.898668