Đấu giá tài sản lô phế liệu sắt

Kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định tham gia đấu giá lô phế liệu là sắt và phôi bào hình thành từ quá trình sản xuất:

- Giá khởi điểm: 3.100 đồng/kg (Đã bao gồm thuế VAT), khối lượng khoảng 100 tấn;                        

- Tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ: Từ ngày 15/9 đến ngày 21/9/2016 (trong giờ hành chính).

- Đăng ký xem tài sản: Trước 15h00 phút, ngày 26/9/2016. Việc đi xem tài sản sẽ được bên có tài sản hướng dẫn.

- Xem tài sản:  Từ ngày 26 và 27/9/2016  tại Nhà máy của Công ty CP Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam ở Tiền Giang.

- Đặt trước: Ngày 28/09/2016, trước 15h30 phút.

- Tổ chức đấu giá (dự kiến): Ngày 29/09/2016.  

- Nguồn gốc phế liệu: Thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam.

Địa chỉ: Khu CN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, xã Kiểng Phước, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang .

Địa chỉ nhận HSĐG: Công ty CP Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PV PIPE); Khu CN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, xã Kiểng Phước, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 .843 535 - Fax: 0733. 513 131.