Đấu giá tài sản Lô cáp điện phế liệu thu hồi

Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn – Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh thông báo bán thanh lý lô cáp phế liệu thu hồi trong quá trình đầu tư, cải tạo nhà máy như sau:

Tên hàng thanh lý: Lô cáp điện phế liệu thu hồi.

Chủng loại, số lượng: Chi tiết trong hồ sơ mời đấu giá.

Hình thức bán đấu giá: Bỏ phiếu kín 01 vòng.

Thời gian phát hồ sơ đấu giá: Hồ sơ được phát miễn phí từ ngày ra thông báo đến hết  ngày 22/07/2016.

Thời gian hướng dẫn xem hàng thanh lý: Trong các ngày 19, 20/7/2016

Thời gian nhận hồ sơ đặt giá: Trước 16 giờ 00 phút ngày 22/07/2016.

Thời gian dự kiến đấu giá công khai: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25/07/2016.

Địa điểm nhận hồ sơ, xem hàng và đấu giá tại: Chi Nhánh Tổng Công ty Cổ phần Bia NGK Sài Gòn – Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh

Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 08. 3855 9595; Fax: 08. 3957 0855

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Đình Đạo – Đại diện Ban Đấu giá hàng thanh lý - Điện thoại: (08) 3855 9595 ext. 275