Đấu giá tài sản gắn liền trên đất tại Bắc Giang

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Tài sản gắn liền trên đất tại Lô số 9 cụm Công nghiệp Thọ Xương, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Giá khởi điểm: 7.252.500.000 đồng.

Tiền đặt trước: 750.000.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp đơn đăng ký cùng các giấy tờ kèm theo đến ngày 13/8/2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL hoặc Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Thời gian đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 15/8/2018 tại Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang

Chi tiết tại hồ sơ đấu giá:

Liên hệ: Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL. Địa chỉ: Số 34, Ngõ 46, Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0204.3525.676.