Đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ hư hỏng, trụ anten tại Kiên Giang

(BĐT) -Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Viễn thông Kiên Giang ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Viễn thông Kiên Giang.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Lô 1: Tài sản cố định và công cụ dụng cụ hư hỏng (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

+ Giá khởi điểm: 750.000.000 đ (Bảy trăm năm mươi triệu đồng). Đã bao gồm thuế VAT.

+ Yêu cầu: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề, có giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (Địa bàn hoạt động cả nước hoặc toàn vùng Tây Nam bộ) theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường (Khi đăng ký tham gia đấu giá, đơn vị phải đem theo giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại bản chính và nộp lại bản photo có chứng thực để lưu hồ sơ. Khi đăng ký và đấu giá đơn vị phải có giấy ủy quyền cho người tham dự).

- Lô 2: Lóng trụ anten và sắt vụn các loại (Ước lượng 7.000 kg). Đấu giá theo đơn giá (Giao hàng theo số lượng cân kg).

+ Giá khởi điểm: 6.000 đ/ kg (Sáu ngàn đồng/ 01 kg).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 07 và 08 tháng 6 năm 2018.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00, ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang.

5. Tiền đặt trước:

+ Lô 1: 150.000.000 đ (Một trăm năm mươi triệu đồng);      

+ Lô 2: 8.000.000 đ (Tám triệu đồng).

6. Hình thức đấu giá, phương thức bán đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói; Phương thức: Trả giá lên.

7. Thời gian đấu giá: 08 giờ 00, ngày 15 tháng 6 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang.

Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang, số 16 Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Gía, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: (0297) 3816344.