Đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Xi măng Puzơlan Gia Lai để bảo đảm cho nghĩa vụ nợ tại SHB

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá như sau:

1. Thông tin tài sản bán đấu giá: Tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Xi măng Puzơlan Gia Lai để bảo đảm cho nghĩa vụ nợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) có thông tin cụ thể như sau:

a) Toàn bộ máy móc thiết bị, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Sản xuất xi măng Puzơlan Gia Lai.

b) Toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Sản xuất xi măng Puzơlan Gia Lai gắn liền với 44.814 m2 (Bốn mươi bốn nghìn tám trăm mười bốn mét vuông) đất tại xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 494709 do UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 16/8/2007.

Giá khởi điểm: 16.541.431.745 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, năm trăm bốn mươi mốt triệu, bốn trăm ba mươi mốt nghìn, bẩy trăm bốn mươi lăm đồng).

Bước giá: 100.000.000 đồng.

2. Thời gian tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 26/7/2018 đến 17h00 ngày 08/8/2018 (theo giờ hành chính trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ Lễ).

3. Thời gian thu khoản tiền đặt trước: Từ ngày 07/8/2018 đến 17h00 ngày 08/8/2018 (giờ hành chính trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ Lễ).

4. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Văn phòng đại diện Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc Gia, địa chỉ: Lô số 06-BT3, Khu đô thị mới Cầu Bươu, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ SỐ 5 – QUỐC GIA. Số tài khoản: 21210000338866 - Ngân hàng BIDV Tây Hồ. Nội dung: Tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của Công ty CP Xi măng Puzơlan Gia Lai.

5. Tiếp nhận đơn xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 04/8/2018  (giờ hành chính trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ Lễ).

6. Xem hiện trạng tài sản BĐG: Ngày 06 và 07/8/2018  tại nơi có tài sản bán đấu giá: Xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

7. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: 14h30, ngày 09/8/2018 (thứ Năm) tại Văn phòng đại diện Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Địa chỉ: Lô số 06-BT3, Khu đô thị mới Cầu Bươu, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

* Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc gia. Địa chỉ: Số 9, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0243.7622619.