Đấu giá rừng trồng thông nhựa tại Thừa Thiên Huế

(BĐT) - UBND phường An Tây phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị thông báo tổ chức đấu giá 1,49 ha rừng trồng cây thông nhựa của UBND phường An Tây để giải phóng mặt bằng tạo hành lang đường dây điện thuộc công trình mạch 2 đường dây 220KV Đông Hà – Huế, cụ thể như sau:
 

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

1. Tài sản đấu giá: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

- Diện tích có sản lượng: 1,49 ha rừng trồng:

- Loại cây trồng: Thông nhựa.

- Năm trồng rừng: 1986 - 1987

- Số cây bình quân (N/ha): 754 cây

- Chiều cao vút ngọn bình quân: 15m

- Đường kính bình quân: 19,4cm

(Có hồ sơ thiết kế kèm theo)

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

a. Giá khởi điểm tài sản: 127.878.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy triệu tám trăm bảy mươi tám ngàn đồng)

Giá khởi điểm trên đã bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí quản lý của đơn vị khai thác. 

Giá khởi điểm trên không bao gồm VAT, các khoản thuế, lệ phí liên quan đến tài sản bán đấu giá do người mua được tài sản chịu trách nhiệm kê khai nộp theo quy định hiện hành.

b. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị số tài khoản 102.010.002.139.425 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa thiên Huế, hoặc Số tài khoản 0161.001.69.7979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế.

c. Tiền ký quỹ: 30.000.000 đồng ( Ba mươi triệu đồng chẵn)

Tiền ký quỹ: là khoản tiền mặt mà người mua được tài sản bán đấu giá (người trúng đấu giá) phải nộp tại UBND phường An Tây và sẽ được hoàn trả đủ 100% ngay sau khi hai bên đi kiểm tra hiện trường, nghiệm thu đã khai thác xong tài sản trên đất. (nhằm hạn chế tình trạng kéo dài thời gian khai thác).

II. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá:   200.000 đồng

2. Bước giá:   5.000.000 đồng

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IV. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: : từ ngày 07/02/2018 đến 16h00 ngày 09/02/2018, khách hàng có nhu cầu xem tài sản thì liên hệ UBND phường An Tây để được bố trí đưa đi xem tài sản trực tiếp.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 09/02/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: từ 08h00 ngày 08/02/2018 đến 17h00 ngày 09/02/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 12/02/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường An Tây.

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- UBND phường An Tây - Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.

- Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn