Đấu giá rừng trồng keo lai và keo lá tràm tại Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản như sau: