Đấu giá rừng gỗ tràm tại Long An

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản do Trại giam Thạnh Hòa ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1.Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá

Tài sản đấu giá: 63ha gỗ tràm đứng thuộc rừng phòng hộ của Trại giam Thạnh Hòa; nơi có tài sản: xã Tân Lập huyện Mộc Hóa và xã Tân Lập huyện Tân Thạnh tỉnh Long An.

  Giá khởi điểm: 5.087.390.000đ (Năm tỷ, không trăm tám mươi bảy triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng).

Bước giá: 25.000.000 (hai mươi lăm triệu đồng).

2. Diện tích, loài cây, kỹ thuật, phương thức và thời gian khai thác:

Diện tích khai thác:

- Tổng diện tích khai thác là 63 ha, cụ thể như sau:

+ Khoảnh 1, lô 1a, dãy D1: 2,2 ha

+ Khoảnh 2, lô 2a, 2b, dãy D2 đến dãy D5: 10 ha

+ Khoảnh 3, lô 3a, 3b, 3c, 3d, dãy D6 đến dãy D15: 22,5 ha

+ Khoảnh 4, lô 4a, 4b, 4d, dãy D16 đến dãy D22: 19 ha

+ Khoảnh 5, lô 5b, 5d, dãy D23 đến dãy D26: 9,3 ha

- Loài cây khai thác: Cây tràm cừ (trồng năm 2006).

- Phương thức khai thác: Khai thác trắng theo vị trí đã thiết kế.

- Kỹ thuật khai thác: Theo hướng dẫn trong hồ sơ thiết kế khai thác rừng.

- Thời gian khai thác: năm 2017

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 27/10/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 25/10 đến ngày 27/10/2017, liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh để được giới thiệu xem.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước 

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng/hồ sơ. Nộp vào tài khoản của Trung tâm số: 6600201003511 mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông chi nhánh tỉnh Long An từ ngày 26/10 đến 16 giờ ngày 27/10/2017.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người đăng ký đấu giá phải có vốn, phương tiện, kỷ thuật khai thác, cam kết thực hiện đúng thời gian khai thác (thời gian khai thác là 90 ngày kể từ ngày bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá), đúng hồ sơ thiết kế, và đảm bảo an toàn lao động, an toàn cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đủ điều kiện đăng ký đấu giá điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ cùng các giấy tờ có liên quan, nộp tại Trung tâm kể từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 27/10/2017.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá được tổ chức vào lúc 14 giờ, ngày 01/11/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An; địa chỉ: số 151, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: (0272) 3551 535; 825 825./.