Đấu giá quyền thuê quảng cáo xe buýt tại TP.HCM

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng ủy quyền như sau:

Đấu giá 08 gói tài sản – Bán từng gói.

1. Quyền thuê Quảng cáo 50% diện tích của hai bên hông vỏ thân xe, kể cả phần sơn và kính trên Gói số 2, gồm: 08 tuyến, 160 Xe (kèm theo Phụ lục). Giá khởi điểm: 19.413.731.572 đồng.

2. Quyền thuê Quảng cáo 50% diện tích của hai bên hông vỏ thân xe, kể cả phần sơn và kính trên Gói số 3, gồm: 05 tuyến, 100 Xe (kèm theo Phụ lục). Giá khởi điểm: 11.041.865.478 đồng.

3. Quyền thuê Quảng cáo 50% diện tích của hai bên hông vỏ thân xe, kể cả phần sơn và kính trên Gói số 4, gồm: 07 tuyến, 161 Xe (kèm theo Phụ lục). Giá khởi điểm: 20.527.860.111 đồng.

4. Quyền thuê Quảng cáo 50% diện tích của hai bên hông vỏ thân xe, kể cả phần sơn và kính trên Gói số 5, gồm: 07 tuyến, 104 Xe (kèm theo Phụ lục). Giá khởi điểm: 10.513.733.755 đồng.

5. Quyền thuê Quảng cáo 50% diện tích của hai bên hông vỏ thân xe, kể cả phần sơn và kính trên Gói số 6, gồm: 06 tuyến, 113 Xe (kèm theo Phụ lục). Giá khởi điểm: 12.063.898.211 đồng.

6. Quyền thuê Quảng cáo 50% diện tích của hai bên hông vỏ thân xe, kể cả phần sơn và kính trên Gói số 7, gồm: 16 tuyến, 316 Xe (kèm theo Phụ lục). Giá khởi điểm: 32.949.552.547 đồng.

7. Quyền thuê Quảng cáo 50% diện tích của hai bên hông vỏ thân xe, kể cả phần sơn và kính trên Gói số 8, gồm: 15 tuyến, 316 Xe (kèm theo Phụ lục). Giá khởi điểm: 36.597.573.613 đồng.

8. Quyền thuê Quảng cáo 50% diện tích của hai bên hông vỏ thân xe, kể cả phần sơn và kính trên Gói số 9, gồm: 15 tuyến, 320 Xe (kèm theo Phụ lục). Giá khởi điểm: 34.025.376.473 đồng.

(trừ phần vị trí sử dụng để thông tin nhận diện, mặt trước, mặt sau và trên nóc của xe).

*Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, người mua được tài sản đấu giá nộp thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế suất khác có liên quan đối với tài sản trúng đấu giá theo quy định.

Tiền đặt trước: Tương đương 10% giá khởi điểm từng gói.

Người có tài sản: Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng. Địa chỉ: 27 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.

Xem tài sản: Ngày 09 và 10/8/2018. Liên hệ: Ông Hà Lê Ân - Phó Giám đốc, số điện thoại: 0916.030.703.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 14/8/2018.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 14, 15 và 16/8/2018 (giờ hành chính). Trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Thời gian tổ chức đấu giá: Ngày 17/8/2018.

Khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ, đăng ký và đấu giá liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP.HCM, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình.

Điện thoại: 38.119.849 – 38.110.957 – 38.115.845.